Liberální institut

Liberální institut, založený po pádu komunistického režimu na přelomu let 1989 a 1990, patří mezi nejznámější české think-tanky. Jako nezávislá, nezisková, nevládní instituce hájí principy klasického liberalismu.

4liberty.eu

4Liberty.eu je platforma pro studie, komentáře a analýzy v anglickém jazyce, které vznikají v ekonomických a politických think-tancích 9 států střední a východní Evropy. Naleznete zde texty, které se vyplatí číst.

Den daňové svobody 2006

V tomto roce si připomeneme Den daňové svobody stejný den jako vloni, tedy 14. června. Středa 14. tak bude prvním z 201 dnů zbývajících v tomto kalendářním roce, kdy již občané nebudou muset vydělávat na běžné výdaje veřejných rozpočtů, které budou v důsledku zaplaceny z jejich daní. Narozdíl od předchozích 164 dnů, kdy o cílovém určení mzdy rozhodovali čeští politikové a státní úředníci, si tedy každý občan bude konečně moci sám svobodně rozhodnout, jak s vydělanými penězi naloží.

2006

Výpočet Liberálního institutu vychází jako každý rok z publikovaných údajů o schváleném Státním rozpočtu České republiky na rok 2006. Více informací, včetně vývoje tohoto ukazatele od roku 2000, kdy byl Den daňové svobody v České republice poprvé vyhlášen, lze nalézt na www.danova-svoboda.cz.

Jiří Schwarz jr.
vedoucí Centra pro studium ekonomické svobody Liberálního institutu


Přílohy: