Liberální institut

Liberální institut, založený po pádu komunistického režimu na přelomu let 1989 a 1990, patří mezi nejznámější české think-tanky. Jako nezávislá, nezisková, nevládní instituce hájí principy klasického liberalismu.

4liberty.eu

4Liberty.eu je platforma pro studie, komentáře a analýzy v anglickém jazyce, které vznikají v ekonomických a politických think-tancích 9 států střední a východní Evropy. Naleznete zde texty, které se vyplatí číst.

Den daňové svobody 2004

Až do patnáctého června letos pracuje průměrný Čech ve prospěch státní kasy a teprve další vydělané peníze si může ponechat. Toto datum se každoročně posunuje směrem ke konci roku a oproti loňsku jde o plné čtyři dny. Dočkáme se vůbec někdy opačného trendu?

Jiří Šedivý (Psáno pro Peníze.cz)

2004

Den daňové svobody je popularizující prvek v oblasti celkového daňového zatížení. Pro někoho je možná obtížnější orientace v abstraktních ekonomických termínech, kterýmžto je i celková daňová kvóta. Organizace upozorňující na nebezpečí neustálého růstu daňového zatížení obyvatelstva proto nabízejí lidovější a mnohem průhlednější pojetí toho ukazatele. Přepočet na dny, kdy pracujeme pro stát, každého ihned upozorní na to, jak na tom ve skutečnosti je. Žádná abstrakce, žádné obcházení, žádná těžko pochopitelná čísla. Principy přepočtu se v jednotlivých zemích maličko odlišují, a podle toho i výsledky. Základem však zůstává procentní výše daňových odvodů převedená na procentní počet dní v roce.

Jak si vedou Češi?

Reforma veřejných financí, kdy vláda řeší nemoc chronických deficitů, se podepsala na růstu daňového zatížení obyvatelstva v roce 2004. Letos se dočkáváme právě dnes, 15. června. Protože je tento rok rokem přestupným, došlo k posunu data nikoliv o tři, ale o plné čtyři dny.

Den daňové svobody v České republice

2000 2001 2002 2003 2004
6. června 7. června 11. června 12. června 15. června

 

V příštím roce daně opět pravděpodobně nepoklesnou, neboť vyšší sazba DPH na některé základní výrobky bude platit již celý rok, porostou odvodové povinnosti zdravotního a sociálního pojištění u OSVČ. Od ledna roku 2005 bude také platit vyšší sazba DPH na ubytovací služby. Nekonečnou a neomezenou touhu vlády po dalších a dalších penězích, které plynou z daní obyvatelstva na utrácení za účelem zisku popularity a hlasů v dalších volbách, mohou ukončit jedině samotní voliči. Ale i tak jen těžko…

Vývoj dalších zemí

Vývoj v některých zemích a datum dne daňové svobody pro letošní rok zjistíte z následující tabulky.

Den daňové svobody 2004 v zahraničí

země

DDS 2004

proti 2003

USA

11. dubna

-2

Litva

8. května

+6

Irsko

8. května

+15

Austrálie

17. května

+16

Velká Británie

30. května

+4

Slovensko

3. června

0

Zdroj dat: organizace zabývající se daňovou problematikou v uvedených zemích

Daně jsou možná vysoké, ale…

Daně jsou možná vysoké, ale…

Vláda spravuje finanční prostředky této země opravdu podivně. Prostřednictvím legislativy nutí obyvatelstvo, aby pracovalo do poloviny června pro státní kasu, a ještě potřebuje nějakých 115 miliard navíc, což představuje dalších přibližně dvacet dní…

Pouhé tvrzení části politiků, že je daně potřeba snížit, úplně nepostačí. Ztráta příjmu pro státní pokladnu by znamenala další tlaky na růst deficitu veřejných rozpočtů a kumulaci dluhu. Pokud někdo navrhuje snížení daní, na úkor jakých výdajů by to mělo být provedeno? Nebylo by logičtějším krokem daně výrazně zvýšit, když je státní rozpočet na rok 2004 v deficitu 115 miliard?