Liberální institut

Liberální institut, založený po pádu komunistického režimu na přelomu let 1989 a 1990, patří mezi nejznámější české think-tanky. Jako nezávislá, nezisková, nevládní instituce hájí principy klasického liberalismu.

4liberty.eu

4Liberty.eu je platforma pro studie, komentáře a analýzy v anglickém jazyce, které vznikají v ekonomických a politických think-tancích 9 států střední a východní Evropy. Naleznete zde texty, které se vyplatí číst.

Den daňové svobody 2003

Dnešek je dnem daňové svobody. Vloni jsme ho mohli slavit o den dříve, což znamená, že naše celkové daňové zatížení opět vzrostlo. Jak jsme na tom oproti světu a jak výše daní souvisí s dalšími ekonomickými ukazateli?
Jiří Šedivý (psáno pro Penize.cz)

2003

12. červen je letos tím dnem, kdy obyvatelstvo země přestává pracovat pro státní pokladnu a začne vydělávat pro sebe – proto den daňové svobody (DDS). V reálném životě samozřejmě platíme všichni daně celoročně a průběžně. Určení tohoto dne se zjednodušeně řečeno provádí takto: celkové daňové zatížení obyvatelstva v procentech se vztáhne k počtu dní v roce, pak se výsledek přepočítá podle kalendáře. Proč to všechno? Tato zjednodušená koncepce umožňuje občanům, kteří často nemají přesnější představu o výši daňového zatížení, uvědomit si, jak velký vítr provádí stát v našich peněženkách. Jedná se tedy o jakousi pomůcku pro osvětu.

Česká republika patří k těm zemím, kde se DDS zatím pravidelně posunuje směrem ke konci roku, což je v Evropě jev zcela běžný. Výpočet data provádí Liberální institut od roku 2000.

Den daňové svobody v České republice

2000 2001 2002 2003
6. června 7. června 11. června 12. června

 

Pokud by současný trend vytrval, dočkali bychom se v roce 2012 situace, kdy DDS připadne až na druhou polovinu roku, tedy na červenec. To by znamenalo, že již lidé pracují více pro stát a pro sebe si mohou nechat jen menší část pracně vydělaných peněz.

Celému tématu přidává na aktuálnosti i probíhající debata o reformě veřejných financí. Pokud se vláda rozhodne hradit deficit státního rozpočtu (také) zvýšením daní, budeme si DDS moci příští rok zakroužkovat v kalendáři skutečně o nějaký den později. Podobný efekt by měl i navržený přesun části položek z pětiprocentní do dvaadvacetiprocentní sazby DPH.

Kdo může komu závidět?

Obdobné výpočty se provádějí i v zahraničí. Evropa se bohužel svými čísly příliš nechlubí…

Den daňové svobody 2003 v zahraničí

USA 19. dubna
Irsko 24. dubna
Austrálie 2. května
Slovensko 4. června
Německo 11. června
Litva 3. května
Velká Británie 2. června
OECD celkem 19. května
Zdroj: jednotlivé organizace sledující daný problém v konkrétních zemích

 

Můžeme si nyní položit otázku, proč vůbec debatovat o daních. Následující tabulka ukazuje určitou závislost mezi daňovým zatížením a růstem ekonomiky společně s úrovní nezaměstnanosti. V posledním sloupci je k dispozici agregovaný ukazatel ekonomické svobody. Jedná se o souhrnný index faktorů, kterými stát zasahuje do svobod svých občanů.

Vzájemná souvislost daňového zatížení s dalšími ekonomickými ukazateli
Celkové daňové zatížení (% HDP) Průměrný růst DPH 1991 – 2001 (%) Míra nezaměstnanosti (%) Dlouhodobá nezaměstnanost (% z celk. počtu nezam.) Ekonomická svoboda (pořadí na světě)
USA 29,6 3,4 4,8 6,1 3
Irsko 31,1 7,7 3,8 55,3 7
Austrálie 31,5 3,8 6,7 21,5 8
Nový Zéland 35,1 3,1 5,3 16,8 5
Španělsko 35,2 2,6 13 44 24
Slovensko 35,8 4,7 18,6 48,2 82
Německo 37,9 1,5 7,9 51,5 15
Maďarsko 39,1 3,1 5,8 46,7 51
ČR 39,6 1,6 8,2 52,7 38
Itálie 42 1,6 9,5 63,4 35
Francie 45,3 1,9 8,6 37,6 38
Finsko 46,9 2,9 9,1 26,2 11
Zdroj: OECD, *www.freetheworld.com