Liberální institut

Liberální institut, založený po pádu komunistického režimu na přelomu let 1989 a 1990, patří mezi nejznámější české think-tanky. Jako nezávislá, nezisková, nevládní instituce hájí principy klasického liberalismu.

4liberty.eu

4Liberty.eu je platforma pro studie, komentáře a analýzy v anglickém jazyce, které vznikají v ekonomických a politických think-tancích 9 států střední a východní Evropy. Naleznete zde texty, které se vyplatí číst.

Den daňové svobody 2002

Den daňové svobody v roce 2002 připadá na 11.června. Do tohoto dne, tedy celých 161 dnů, bude průměrný občan České republiky vydělávat na běžné výdaje veřejných rozpočtů (tj. státního rozpočtu, rozpočtů VÚSC a obcí, výdajů Konsolidační agentury a dalších), které budou v konečném důsledku zaplaceny z jeho daní. Teprve v následujících 204 dnech, které zbývají do konce letošního kalendářního roku bude občan vydělávat pro svou vlastní potřebu. Jinými slovy: Z celkového ročního výdělku v roce 2002 může "průměrný" občan České republiky samostatně rozhodovat o sumě peněz, kterou obdrží za 204 dnů, o sumě vydělanou za 161 rozhodují v naší zemi politici a státní úředníci.

2002

Od roku 2000, kdy byl den daňové svobody v České republice poprvé vyhlášen, se jeho termín neustále vzdaluje od počátku roku, což znamená, že hospodaření s našimi penězi svěřujeme stále více do rukou politiků a státních úředníků. Výpočet Liberálního institutu vychází, tak jako každým rokem, z publikovaných údajů státního rozpočtu.