Liberální institut

Liberální institut, založený po pádu komunistického režimu na přelomu let 1989 a 1990, patří mezi nejznámější české think-tanky. Jako nezávislá, nezisková, nevládní instituce hájí principy klasického liberalismu.

4liberty.eu

4Liberty.eu je platforma pro studie, komentáře a analýzy v anglickém jazyce, které vznikají v ekonomických a politických think-tancích 9 států střední a východní Evropy. Naleznete zde texty, které se vyplatí číst.

Den daňové svobody 2000

Dnešek je dnem daňové svobody. Co to znamená? Kdybychom všichni obyvatelé ČR platili z našeho výdělku od 1. ledna 2006 celou vydělanou sumu státu (100 % daň), až dnes, tedy téměř v polovině roku, bychom dokázali pokrýt celé veřejné výdaje na letošní rok.

2000

Vyplývá to z výpočtů ukazatele Den daňové svobody, s kterým letos poprvé přišel Liberální institut a který bude pravidelně každým rokem vyhlašovat.

6. červen je tedy tím dnem, kdy obyvatelstvo země přestává pracovat pro státní pokladnu a začne vydělávat pro sebe – proto den daňové svobody (DDS). V reálném životě samozřejmě platíme všichni daně celoročně a průběžně. Určení tohoto dne se zjednodušeně řečeno provádí takto: celkové daňové zatížení obyvatelstva v procentech se vztáhne k počtu dní v roce, pak se výsledek přepočítá podle kalendáře. Proč to všechno děláme? Tato zjednodušená koncepce umožňuje občanům – daňovým poplatníkům, kteří často nemají přesnější představu o výši daňového zatížení, uvědomit si, jak velký vítr provádí stát v našich peněženkách.